Finanse i Księgowość

  • Dodana została możliwość zablokowania użytkownikom prawa do odksięgowania dokumentów. Po modyfikacji tego uprawnienia użytkownik nie będzie miał dostępnej opcji pozwalającej: odksięgować dokumenty, pozostawić rezerwacje oraz je ich usuwać. Opcja dostępna jest w Module Administratora: Firmy – Streamsoft – Finanse – księgowość – Dokumenty – Dokumenty księgowe – Odksięguj

  • Słowniki – Definicje dokumentów – Popraw. Dla dokumentów księgowych dodano dwa pola dotyczące numeracji “Ilość cyfr w numerze”, “Ilość cyfr w nr miesiąca”. Nadanie tym parametrom wartości większej od 0 spowoduje uzupełnianie składnika zerami z lewej strony. Jeśli długość składnika przekroczy wpisaną ilość, to system nie obetnie nadmiarowych znaków. Od teraz mechanizm numeracji będzie działał analogicznie jak w module Handlowo-Magazynowym.

 

  • W konfiguracji dodano nowy parametr “Ustawienia – Księgowość – Import – Format eksportowanej paczki” na wartość “XML”. Po włączeniu tego parametru program będzie eksportował paczki do pliku XML.