Moduł Finanse-Księgowość

  • System – Dane firmy – Urząd skarbowy. Na oknie edycyjnym słownika „Urząd skarbowy” udostępniono widoczność parametru „Dostępny elektronicznie” odpowiadającego za możliwość wysyłki elektronicznej do US. Od teraz możliwa jest edycja tego parametru przez użytkownika, w przypadku gdy istniejący w słowniku urząd zostanie udostępniony do obsługi elektronicznej dokumentów.

 

  • Dokumenty – Korekty – Korekty VAT do eksportu i dostaw wew. Podczas edycji dokumentu dodano zapytanie „Przeliczyć zestawienie VAT zgodnie z fakturą źródłową?”. Pozwala ono na automatyczne przeliczenie zestawienia VAT (wybór „Tak”) lub jego ręczną edycję przez użytkownika (wybór „Nie”).

 

  • Słowniki – Rodzaje słowników. Umożliwiono budowę analityki opartej o słownik Zlecenia serwisowe 2.0. Zmiana pozwala m.in. na wskazanie go na pozycji jako słownik powiązany oraz dekretację dokumentu.