Moduł Finanse-Księgowość

 • Automaty – Rozdzielniki kosztów. Do komunikatu: “Odchylenie od kwoty z nagłówka przekracza dopuszczalne odchylenie wynikające z liczby operacji wymagających zaokrąglenia…” dodano informacje dotyczące konta oraz słownika, w którym wystąpiła różnica.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Rozszerzono treść raportu wyświetlanego podczas generowania JPK_WB. Od teraz w przypadku, gdy nr rachunku bankowego nie będzie w formacie IBAN, taka informacja zostanie zawarta w raporcie.

 

 • “Sprawozdania – JPK – JPK-V7”. Dodano obliczanie wartości dla pól P_68
  i P_69 (Wysokość korekty podstawy opodatkowania i podatku,
  o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy), wyliczane z dokumentów wyksięgowań z VAT.

 

 • Deklaracje – Formularze – F-01/I-01 Dodano formularz na 2022r.

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – IFT-2/IFT-2R Dodano formularz IFT-2/IFT-2R w wersji 10.

 

 • Zmieniono konfigurację menu kontekstowego w oknie „Dokumentów źródłowych” oraz „Należności i zobowiązań”. Opcje „Dekretuj” oraz Księguj” zostały przeniesione z gałęzi „Podstawowe” do menu głównego.

 

Ponadto umożliwiono skonfigurowanie menu pod prawym przyciskiem myszy: w gałęzi „Widok” dodano opcję „Edycja menu”, gdzie użytkownik może zdefiniować własny zestaw opcji w menu kontekstowym.

 

 • Usprawniono działanie słownika „Wzorzec planu kont” w kontekście widoku „Drzewo/Tabela”. Od teraz program zapamiętuje czy ostatni widok struktury drzewiastej był zwinięty / rozwinięty i przy kolejnym uruchomieniu okna z tym widokiem wyświetla plan kont w odpowiedniej formie.