Finanse-Księgowość

 • System – Dane Firmy. Usunięto widoczność zakładki 6 e-Poltax a jej dane zostały przeniesione na zakładkę 5 Dane do Pit-ów, wydruków.

 

 • Zestawienia – Zestawienia dla kont. W stopce wydruku dla zestawień kont dodano informację dot. wywołania wydruku np. “Zestawienia – Zestawienia okresowe – Stanów i obrotów kont (Obrotówka).”

 

 • Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy rozrachunkowe. Od teraz słownik Grup rozrachunkowych wywołany z poziomu np. dokumentu KBI, definicji dokumentów lub rozliczania dokumentów domyślnie będzie miał włączony filtr aktywnych grup. Oznacza to, że w wywołanym oknie prezentowane będą grupy o statusie „Aktywna”, po wyłączeniu filtru widoczne będą pozostałe pozycje.

 

 • Dodano nowe wartości progów podatkowych obowiązujących od 2022r.

 

 • Dodano nowe formaty JPK-V7M (2) i JPK-V7K (2) obowiązujące od 2022 roku.

 

Zestawienia – Zestawienia pozycji kosztowych. Dodano możliwość wyciągnięcia w widoku okna kolumn: “Miesiąc VAT”, “Rok VAT” oraz “Oznaczenia JPK”.

 

 • “Sprawozdania – Deklaracje – VIU-DO”. Dodano możliwość skorygowania VAT pobieranego do deklaracji VIU-DO, za pomocą “Korekt VAT ręcznych sprzedaży”. Należy ją wystawić na miejscu sprzedaży, które obsługuje transakcje ruchome oraz wskazać odpowiedni miesiąc VAT i walutę. Korygowane wartości należy wprowadzić na zakładce z ewidencją “Tr. zagraniczna” wpisując je we właściwej stawce VAT. W celu włączenia stawek zagranicznych należy wybrać opcję “Pokaż wszystkie stawki” dostępną w podręcznym menu na panelu “Kwoty VAT” na dokumencie.

 

 • Zmodyfikowano sekcję „Ustalenie zobowiązania dla składki na ubezpieczenie zdrowotne” w deklaracji PIT-5:
  • Dodano pole „Obliczaj „Dochód – podstawa do ustalenia składki” z pól narastająco z poprzedniego miesiąca – narastająco miesiąc przed poprzednim” – zaznaczenie znacznika TAK skutkuje wyliczeniem pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki”, w przypadku gdy wartość przychodu i kosztów obliczane są na podstawie wzorów
  • Dodano możliwość wymuszenia wartości pola „Dochód – podstawa do ustalenia składki”.

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dodano możliwość wystawienia JPK_FA(4).

 

 • Sprawozdania – JPK – JPK-Inne. Dodano możliwość wystawienia JPK_EWP(3).

 

 • Sprawozdania – Deklaracje – CIT-8. Dodano możliwość wystawienia deklaracji CIT-8 w wersji 31.

 

 • Rozbudowano funkcjonalność e-Sprawozdania. Umożliwiono dodanie do systemu pliku XML wygenerowanego w aplikacji zewnętrznej (poza programem). Opcja „Dodaj plik XML z dysku” dostępna jest w menu podręcznym, w szczegółach okna „Jednolity plik kontrolny – e-Sprawozdania (JPK-SF)”.