Finanse i Księgowość

  • Dokumenty – Rejestracja zakupu. Na oknie edycyjnym faktury importowej umożliwiono zaznaczenie parametru: “Dokument stracił prawo do odliczeń”. Po zaznaczeniu tego parametru dokument nie będzie widoczny w rejestrze VAT ani w JPK.

Parametr dostępny jest również na definicji dokumentów.

 

  • Umożliwiono import dokumentów z pliku “JPK Faktury”. Opcja dostępna jest po włączeniu w konfiguracji parametru: “Ustawienia – Księgowość – Import – Obsługa importu JPK FA do bufora poleceń księgowania”

 

Opcja dostępna jest w oknie: Dokumenty – Import danych do poleceń księgowania – Import JPK FA.
Po zaimportowaniu dokumenty znajdują się w “buforze” i aby pojawiły się w programie należy taką paczkę zrealizować.

 

  • Słowniki – Słowniki systemowe – Sposoby naliczania odsetek. Uzupełniono wpisy odsetek ustawowych oraz podatkowych (Zakładka Tabela).

 

 

  • Dokumenty – Definicje dekretów. W procedurze definiowanej dekretacji użytkownika dodano parametr opcjonalny “Bilansowe (niepodatkowe) NKUP” dla parametrów wyjściowych. Dzięki któremu użytkownik ma możliwość sterowania wartością parametru Bilansowe (niepodatkowe) NKUP dla pozycji księgowania.

 

 

  • Dokumenty- Definicje dekretów – Automaty KH. Włączono możliwość podpięcia wzoru dla pozycji dekretu co umożliwi np. mnożenie kwoty dekretacji przez współczynnik (RMK związane z samochodami).

 

  • Wcześniej parametr z konfiguracji “Ustawienia – Obsługa – Skrót SH1 używanego certyfikatu” był wspólny dla wszystkich firm. Teraz ten parametr będzie pamiętany osobno dla każdej firmy.

 

  • Dokumenty – Import danych do poleceń księgowania – Import JPK-FA. W konfiguratorze Importu JPK-FA dodano możliwość wskazania definicji dokumentów dla Dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych (Sprawozdania-JPK_VAT-konfigurator- Zakładka 2 Faktury)