Finanse i Księgowość

  • Zestawienia → Rejestr VAT → Dostawa. Dodano na oknie edycyjnym dostaw parametr: „Odwrotne obciążenie” dzięki któremu możliwe jest wyfiltrowanie dokumentów odwrotnego obciążenia

 

W widoku zestawienia Prawy przycisk myszki → Widok → Kolumny do wyboru – dodano kolumnę: „Odwrotne obciążenie”, po której można filtrować zestawienie.

 

  • Rozrachunki → Przelewy – Został dodany nowy format przelewu elektronicznego: „CitiBank – walutowy”.

 

  • Dokumenty → Rejestracja zakupu – Dodano automatyczne wystawianie faktury wewnętrznej do zakupu dla korekty FNW (Faktura – nabycie wewnątrzwspólnotowe) oraz DTPN/FOO (Faktura VAT dost. tow. – podatnikiem jest nabywca).Po zarejestrowaniu w systemie dokumentu korekty automatycznie wygeneruje się faktura wewnętrzna. Powiązanie między dokumentami widoczne będzie w szczegółach okna rejestracji dokumentów na zakładce Powiązania.
  • Operacje → Formularze → Deklaracje UE – wer. nr 3 (od 1.07.2013) teraz podczas dodawania korekty deklaracji program odpyta operatora, o to czy korekta deklaracji ma być wykonywana na danych z wymuszeniami, czy danych sprzed wymuszeń.

 

  • Zależnie od wyboru program umieści odpowiednią kwotę (wymuszoną albo sprzed wymuszenia) w części „Było”. W przypadku korekty do korekty program będzie przenosił odpowiednie kwoty z części „Jest” do „Było”.

Uwaga w przypadku deklaracji wygenerowanych przed tą zmianą, nie ma w bazie danych informacji o wartościach pól sprzed wymuszenia. Program w takim przypadku wpisze w korekcie niezależnie od wyboru kwotę po wymuszeniu.