Opcja zwrot podatku VAT – TAX FREE w module Księga podatkowa dostępna jest na dokumentach korekt sprzedaży dla kontrahenta jednorazowego lub nieprowadzącego działalności gospodarczej.

(moduł Księga podatkowa -> Dokumenty -> Sprzedaż z księgi)

Zwrot podatku – TAX FREE koryguje wartości z dokumentu źródłowego dla stawek VAT innych niż 0%. Suma tych wartości jest jednocześnie przepisywana do pola dla stawki 0%.

Opcję można wykonać tylko raz na danym dokumencie.

Czy artykuł był pomocny?