Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w systemie komunikacji do KAS.

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż od wersji 9.0.352.57 zostały dostosowane do prawidłowej wysyłki i podpisywania e-sprawozdań wysyłanych do Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku ze zmianami komunikacji, weryfikację w KAS przejdą poprawnie tylko e-Sprawozdania podpisane poprzez e-PUAP lub aplikację zewnętrzną.

Poniżej opis nowej metody podpisania i oraz wysyłki pliku:

1. Wygenerowany plik JPK-SF należy podpisać za pomocą opcji Podpisz sprawozdanie. Po jej użyciu wywołane zostanie okno Podpis zewnętrzną aplikacją

W oknie tym należy wybrać sposób podpisania pliku:

  • Zaloguj się na ePUAP – użytkownik zostanie przekierowany na stronę ePUAP do podpisu profilem zaufanym
  • Otwórz lokację pliku do podpisania – wywołane zostanie okno z lokalizacją pliku, który należy podpisać kluczem elektronicznym

2. Podpisany przez wszystkie zobowiązane do tego osoby plik należy wczytać do systemu za pomocą opcji Wczytaj podpisany plik w wymienionym wcześniej oknie.

3. W oknie należy uzupełnić dane osób, które podpisały plik oraz datę podpisania:

4. Przy wysyłce pliku konieczne jest złożenie podpisu osoby wysyłającej. Po wybraniu opcji Wyślij pojawi się okno Podpis zewnętrzną aplikacją, w którym za pomocą przycisku Otwórz lokację pliku initRequest.xml wywołana zostanie lokalizacja pliku o tej nazwie. Plik ten należy podpisać (podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym), a następnie podpisany plik initRequest zaczytać przy pomocy opcji Wczytaj podpisany plik.

5. Po zapisaniu pojawi się okno Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS, gdzie widoczne będą informacje dot. danych jednostki, okresu sprawozdawczego oraz listy podpisów zawartych w pliku. Pole E-mail jest uzupełniane na podstawie danych z Konfiguratora JPK, ale jego edycja w oknie wysyłki jest możliwa. Uzupełnienia wymaga Data zatwierdzenia sprawozdania.

6. Ostateczna wysyłka do bramki KAS odbywa się za pomocą przycisku Wyślij.

Czy artykuł był pomocny?