Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w systemie komunikacji do KAS.

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż od wersji 9.0.352.57 zostały dostosowane do prawidłowej wysyłki i podpisywania e-sprawozdań wysyłanych do Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku ze zmianami komunikacji, weryfikację w KAS przejdą poprawnie tylko e-Sprawozdania podpisane poprzez e-PUAP lub aplikację zewnętrzną.

Poniżej opis nowej metody podpisania i oraz wysyłki pliku:

1. Wygenerowany plik JPK-SF należy podpisać za pomocą opcji Podpisz sprawozdanie. Po jej użyciu wywołane zostanie okno Podpis zewnętrzną aplikacją

W oknie tym należy wybrać sposób podpisania pliku:

  • Zaloguj się na ePUAP – użytkownik zostanie przekierowany na stronę ePUAP do podpisu profilem zaufanym
  • Otwórz lokację pliku do podpisania – wywołane zostanie okno z lokalizacją pliku, który należy podpisać kluczem elektronicznym

2. Podpisany przez wszystkie zobowiązane do tego osoby plik należy wczytać do systemu za pomocą opcji Wczytaj podpisany plik w wymienionym wcześniej oknie.

3. W oknie należy uzupełnić dane osób, które podpisały plik oraz datę podpisania:

4. Przy wysyłce podpisanego pliku pojawi się okno Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS, gdzie widoczne będą informacje dot. danych jednostki, okresu sprawozdawczego oraz listy podpisów zawartych w pliku. Pole E-mail jest uzupełniane na podstawie danych z Konfiguratora JPK, ale jego edycja w oknie wysyłki jest możliwa. Uzupełnienia wymaga Data zatwierdzenia sprawozdania

5. Wysyłka pliku e-Sprawozdania wymaga złożenia podpisu osoby wysyłającej. Przycisk Wyślij wywołuje okno Podpis zewnętrzną aplikacją, gdzie za pomocą opcji Otwórz lokację pliku initRequest.xml wyświetlony zostanie katalog zawierający plik o tej nazwie, docelowo wysyłany do KAS. Plik ten należy podpisać (podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym)

6. Następnie podpisany plik initRequest w formacie XAdES należy zaczytać przy pomocy opcji Wczytaj podpisany plik.

7. Ostateczna wysyłka do bramki KAS odbywa się za pomocą przycisku Wyślij.

Czy artykuł był pomocny?