Na definicji Banku w zakładce 7 “Import wyciągów bankowych dodano parametr Importuj pozycje SP bez powiązań”.

Wcześniej pozycje wyciągu dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności nie były importowane do systemu, wystawiane były do nich automatyczne przeksięgowania VAT, generowane przez system Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż. W przypadku gdy na wyciągu znajdowały się pozycje bez pozycji rozliczającej (bez netto, np. przeksięgowanie samego VAT na konto Urzędu Skarbowego) nie były one importowane i konieczne było ręczne wprowadzenie tej transakcji do programu.

 

 

Od tej pory po zaznaczeniu nowego parametru program zaimportuje wszystkie pozycje z wyciągu, również pozycje oznaczane w pliku kodem transakcji 2 (Split Payment). Następnie program zweryfikuje czy istnieją przeksięgowania VAT ręczne, które na podstawie opisu można powiązać z importowanym BP/BW. Powiązanie to ma charakter czysto informacyjny i nie powoduje powstania żadnych automatycznych dokumentów w systemie. W przypadku, gdy program nie wyszuka pasujących rekordów, pozycja z wyciągu zostanie importowana bez powiązania.

Z uwagi na to, że pozycje dot. Mechanizmu Podzielonej Płatności mogą występować w pliku tekstowym wyciągu z banku w różnej kolejności, w przypadku zaznaczenia opcji Importuj pozycje SP bez powiązań konieczna jest możliwość rozchodu na minus na koncie VAT (na definicji banku na zakładce 1 Podstawowe należy odznaczyć opcję „Blokuj rozchód na minus”).

Podczas realizacji wyciągu bankowego, kiedy pozycje są realizowane z bufora wg kolejności pozycji na wyciągu może się zdarzyć, że na rachunku VAT w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana pozycja rozchodowująca w kwocie wyższej niż aktualnie dostępne na nim środki.

W przypadku blokady rozchodu na minus, brakujące środki na VAT zostałyby pobrane z rachunku bieżącego. Jeśli w dalszej kolejności zrealizowana zostanie transakcja przychodu na konto VAT, zwiększy ona saldo konta VAT, ale rachunek bieżący nadal pozostanie pomniejszony o pobraną brakującą kwotę podatku. Salda obu rachunków nie będą zgodne z wyciągami.

Możliwość rozchodu na minus na rachunku VAT spowoduje, że po zrealizowaniu wszystkich pozycji z wyciągu salda rachunków bieżącego i VAT będą zgodne z wyciągiem z banku.

Czy artykuł był pomocny?