Podczas generowania pliku przelewów elektronicznych systemy Streamsoft umożliwiają wysyłkę maila z potwierdzeniem przelewu. W celu obsługi funkcjonalności należy odpowiednio skonfigurować parametry oraz opcje w systemie.

W tekście znajdziesz:

Parametry w konfiguracji

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Typ e-mail dla osoby kontaktowej do wysyłania potwierdzeń przelewów – w parametrze tym należy wskazać typ e-mail osoby kontaktowej kontrahenta, na który wysyłane będą potwierdzenia. Wartości parametru pobierane są ze słownika Typy e-maili dostępnego w module CRM – Słowniki – Słowniki systemowe.

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Przy wysyłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem generuj kontakt CRM – po włączeniu parametru, podczas generowania pliku przelewu elektronicznego zostanie dodany kontakt w CRM. Typ kontaktu zgodnie z ustawieniem parametru: “Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Typ kontaktu CRM”

Kontakt zostanie wygenerowany zgodnie z typem wskazanym w parametrze: Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Typ kontaktu CRM. Wartości parametru pobierane są ze słownika Typy zdarzeń dostępnego w module CRM – Słowniki – Słowniki systemowe – Typy zdarzeń – rodzaj Kontakty.

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Domyślny formularz definiowany dla potwierdzeń przelewów – użytkownik ma możliwość wskazania własnego formularza definiowanego, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną. Opcja jest dostępna w przypadku posiadania licencji na moduł Raporty i Formularze.

W przypadku braku uzupełnienia tego parametru, wiadomość jest wysyłana na formularzu domyślnym dostępnym w module Rozrachunki – Dokumenty – Przelewy – Wydruk – Drukuj za co

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Sposób wysyłania e-maili z potwierdzeniem przelewu – parametr umożliwia wybór sposobu wysyłania e-maili:
  • Przez zewnętrznego klienta poczty – wiadomość zawierająca załącznik zostanie wygenerowana w zewnętrznym programie poczty, który jest ustawiony jako domyślny w systemie Windows
  • Bezpośrednio z programu – wybór tej wartości aktywuje dodatkowe parametry: Adres serwera (SMTP), Port serwera, Adres e-mail, Nazwa nadawcy, Wymagana autoryzacja SMTP. Służą one do skonfigurowania wysyłki maili z potwierdzeniem wysyłanych przelewów bezpośrednio z programu.

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Temat wiadomości (program automatycznie doda ID przelewu) – wysyłanej wiadomości automatycznie nadawany jest tytuł zawierający sformułowanie „potwierdzenie przelewu” oraz ID danego przelewu. Parametr umożliwia dodanie własnego tytułu dla wiadomości oraz identyfikatora, który jest nadawany od strony bazy danych.

 • Ustawienia – Rozrachunki – Przelewy – Treść wiadomości – parametr umożliwia dodanie treści, która będzie dodawana do wiadomości z potwierdzeniem przelewu.

Przelewy

Po ustawieniu parametrów w konfiguracji należy zaznaczyć opcję dotyczącą wysyłania maila z potwierdzeniem. Opcję tę można zaznaczyć na dwa sposoby:

 • opcja w definicji banku – skutkuje to generowaniem wiadomości z potwierdzeniem do przelewów generowanych z danego banku. Warunkiem koniecznym do prawidłowej wysyłki maili z potwierdzeniem przelewu jest wskazanie formatu przelewu bankowego. W przypadku generowania przelewu z banku, który w swojej definicji nie posiada zaznaczonej opcji – e-mail nie zostanie wygenerowany.
  Definicja banku – zakładka Przelew elektroniczny – zaznaczyć opcją Wyślij e-mail z potwierdzeniem

 • w opcjach wydruku danego przelewu – skutkuje wygenerowaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem danego przelewu, jeśli nie jest to określone w definicji banku. Ustawienie parametru jest zapamiętywane w kontekście użytkownika i stosowane przy kolejnych przelewach.
  Uwaga! Ustawienie tego parametru z poziomu okna wydruku jest podrzędne w stosunku do ustawienia w definicji banku, tzn. że jeśli opcja Wyślij e-mail z potwierdzeniem jest zaznaczona w definicji banku, a w opcjach wydruku nie, to przy generowaniu przelewu, e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany.
  Dokumenty – Przelewy – Drukuj przelew – przycisk Opcje – zakładka 3 Przelew elektroniczny – zaznaczyć opcję Wyślij e-mail z potwierdzeniem

Raport

Po wygenerowaniu przelewu w programie wyświetlony zostanie raport z informacją o powodzeniu wysłanych maili.

Czy artykuł był pomocny?