W wyniku nieprawidłowego i najczęściej nieoczekiwanego zerwania połączenia z bazą danych (np. nagły brak prądu lub niestabilne łącze internetowe), może wystąpić problem z ponownym uruchomieniem programu lub edycją dokumentu. Awaryjnie zakończona sesja może zostać zablokowana w bazie danych, co objawia się wyświetlaniem się komunikatu np.:

 

Od wersji 11.3.361.12 system Streamsoft umożliwia usuwanie nieaktywnych transakcji z bazy danych z poziomu Modułu Administratora. Opcja dostępna jest w menu: Rejestry – Aktywne połączenia i transakcje

 

Na podstawie danych połączenia zawartych w komunikacie, należy odnaleźć właściwe połączenie i usunąć je za pomocą opcji Usuń F8 na pasku ikon lub w menu kontekstowym.

 

Po wykonaniu tych czynności, użytkownik powinien móc ponownie zalogować się do programu.

Czy artykuł był pomocny?