Aby utworzyć notę odsetkową, należy w module Rozrachunki rozliczyć dokument sprzedaży, który został spłacony po terminie zapłaty lub częściowo spłacony po terminie zapłaty.

Po wykonaniu takiego rozliczenia, np. dokumentem KP, BP, IP, należy w menu Rozrachunki wybrać opcję Noty odsetkowe. Otworzy się okno, w którym możemy utworzyć notę odsetkową ręczną, gdzie samemu określamy kwotę odsetek (włączamy poprzez kombinację klawiszy ) lub automatyczną, wg odpowiednio skonfigurowanego sposobu jej wyliczania (włączamy za pomocą klawisza ). Po wybraniu opcji Dodaj za pomocą klawisza pojawi się okno Dane do noty odsetkowej.

wskazujemy zakres dat, ponieważ notę możemy wykonać dla wielu należności. Zakres ten dotyczy dat dokumentów rozliczających (np. KP, BP, IP), czyli jeśli faktura po terminie została spłacona dokumentem KP z dnia 1 lutego, to jako zakres dat możemy wybrać luty. Następnie wybieramy sposób naliczania odsetek. Dostępne są trzy wartości:

  • Tak jak określono w dokumencie – w menu Słowniki → Definicje dokumentów → wybrany dokument → Popraw zakładka: Dodatkowe → Sposób naliczania odsetek,
  • Z konfiguracji jeżeli nie określono na dokumencie – w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Naliczanie odsetek,
  • Inny – taki, który możemy sami zdefiniować w menu Rozrachunki → Słowniki → Słowniki systemowe → Sposoby naliczania odsetek.

Po uzupełnieniu pozostałych danych i kliknięciu na przycisk otworzy się okno Wyliczone pozycje do noty odsetkowej za okres od … do …, z datą rozliczenia …, w którym klikamy dwa razy myszką na wyliczenie bądź na ikonę Wybierz i zamknij.

 

Zostanie utworzona nota odsetkowa dla danych dokumentów, która będzie widoczna w oknie Należności i zobowiązania oraz będzie ją można rozliczyć w kasie, banku lub innych.

Czy artykuł był pomocny?