W systemie Streamsoft Prestiż/Pro wprowadzono opcję tłumaczenia danych w językach obcych. Język Angielski jest wbudowanym językiem, za pomocą którego po odpowiednich ustawieniach w programie można automatycznie przetłumaczyć dokumenty. Tłumaczenie dokumentów w innych językach obcych wymaga ręcznego wprowadzania przetłumaczonych słów. W celu wykorzystania opcji tłumaczenia danych w językach obcych, należy:

  • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System – ustawić parametr Obsługa tłumaczeń danych w językach obcych na wartość TAK. Parametr ten dostępny jest dla użytkownika z grupy Administratorzy.

 

  • W menu Słowniki -> Słowniki systemowe -> Tłumaczenia danych -> Słowniki języków zdefiniować właściwe definicje języków obcych.

 

  • W menu Słowniki -> Słowniki systemowe -> Tłumaczenia danych -> Zestawy tabel zdefiniować właściwe zestawy tabel. Udostępniono cztery podstawowe zestawy tabel: Kartoteka, Kontrahent, DokumentHM, Wydruk dokumentów, które można dowolnie modyfikować.

 

  • W menu Słowniki systemowe -> Tłumaczenia danych -> Definicje kolumn wybrać odpowiednie kolumny, na podstawie których będą wprowadzane tłumaczenia danych w językach obcych. Zdefiniowanie właściwych kolumn jest konieczne przy wprowadzaniu tłumaczeń.

Dostęp do w/w okien słownikowych dostępny jest tylko dla użytkowników z grupy Administratorzy.

Po wybraniu odpowiednich definicji kolumn należy przejść przykładowo na menu Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży -> Faktura VAT -> Drukuj (F9) -> Drukuj dokument – na oknie Wydruk dokumentu klikając na opcję Tłumaczenia wydruku (ikona ) pojawi się okno Import tłumaczeń, na którym należy wybrać Importuj (wybierając tę opcję program zaimportuje tłumaczenia wydruków w języku angielskim).

 

Po zaimportowaniu tłumaczeń, należy przejść na Tłumaczenia wydruku (ikona ), wskazać Wybór języka tłumaczeń, a następnie Angielski i przejść na Podgląd dokumentu, na którym będą widniały przetłumaczone słowa (zgodnie z wyborem w Definicji kolumn).

W programie istnieje również możliwość ręcznego tłumaczenia słów znajdujących się na dokumencie:

  • Menu Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży -> Drukuj (F9) -> Drukuj dokument -> Tłumaczenie wydruku (ikona ) -> Tłumaczenia -> dane słowo -> Popraw -> Tłumaczenie danych (ikona )

 

  • Po wybraniu odpowiednich definicji kolumn w oknach edycji Kartoteki/Kontrahenta/ Dokumentu HM dostępny będzie w lewym dolnym rogu przycisk , za pomocą którego wyświetli się okno: Tłumaczenie danych.

Przykładowe wykorzystanie tłumaczenia danych Kontrahenta w języku obcym:

  • Na oknie Słownik języków należy zdefiniować język obcy, np. Rosyjski RU.
  • Na oknie Zestawy tabel należy utworzyć zestaw z tabelą KONTRAHENT.
  • Na oknie Definicje kolumn, na podstawie wcześniej zdefiniowanego zestawu, powinno się dodać pole Nazwa, Miejscowość, Ulica itp. z tabeli KONTRAHENT.
  • Na oknie edycji kontrahenta (menu Słowniki -> Kontrahenci -> Popraw (F5)) w lewym dolnym rogu za pomocą ikony Tłumaczenia danych, na oknie, które się wyświetli, należy wprowadzić tłumaczenia dla pól Nazwa, Miejscowość, Ulica itp. w języku rosyjskim.

Czy artykuł był pomocny?