Status zlecenia serwisowego należy zdefiniować w menu Słowniki -> Statusy zlecenia serwisowego.

Przedefiniowane statusy to „Nowe” i „Zamknięte”, nie można ich usunąć, ale można zmienić ich „Nazwę” i „Lp”.

Każde nowo dodane zlecenie serwisowe będzie miało status „Nowe”. Informacja o tym zawarta jest na oknie edycyjnym statusu zlecenia serwisowego.

Podczas zamykania zlecenia serwisowego, program ustawi status na „Zamknięty”. Informacja o tym również znajduje się na oknie edycyjnym statusu.

Statusy zleceń serwisowych są wykorzystywane w oknie edycyjnym zleceń serwisowych w menu rozwijanym.

Czy artykuł był pomocny?