W oknie zleceń serwisowych znajduje się kolumna Status realizacji, przyjmuje ona trzy stany:

  • Otwarte
  • Zamknięte
  • Archiwalne

Kolumna ta jest powiązania z filtrami znajdującymi się na predefiniowanym pasku. Jeden z tych filtrów musi być zawsze włączony. W przypadku gdy pokazywane są zlecenia Zamknięte i Archiwalne można sterować zakresem dat. W przypadku gdy prezentowane są wyłącznie zlecenia Otwarte zakres dat jest ustawiony na okres otwarty i nie można go zmienić.

Zamknięcie zlecenia serwisowego spowoduje ustawienie statusu realizacji zlecenia na Zamknięty. Otwarcie zamkniętego zlecenia serwisowego spowoduje zmianę statusu realizacji na Otwarty.

Operacje grupowe
W menu podręcznym znajduje się podrzędne menu Operacje grupowe a w nim trzy opcje:

  • Przenieś do otwartych
  • Przenieś do zamkniętych
  • Przenieś do archiwum

Każda z tych opcji ustawia status realizacji zlecenia serwisowego. Po wybraniu opcji użytkownik musi wskazać które zlecenie serwisowe chce przenieść.

Przenieść można tylko o jeden status w górę lub w dół. Program uniemożliwi przeniesienie bezpośrednio zlecenia o statusie Otwartym do Archiwum. Należy je przenieść najpierw do Zamkniętych, a następnie do Archiwalnych. W przypadku przenoszenia zleceń otwartych do zamkniętych program zamknie zlecenie serwisowe uprzednio odpytując użytkownika, czy zamknąć zlecenie (przy braku zgody zlecenie nie zostanie zamknięte ani przeniesione). W przypadku przenoszenia zleceń zamkniętych do otwartych program otworzy zlecenia serwisowe. Przeniesienie zlecenia serwisowego zostaje odnotowane w rejestrze operacji.

 

Dostępność opcji dla statusów realizacji
Opcja otwarcia zlecenia serwisowego nie jest dostępna dla zleceń już otwartych.

Dla zleceń zamkniętych nie są dostępne opcje Dodaj dokument WZ, Dodaj dokument RW i Zamknij zlecenie. Natomiast dla opcji Popraw program odpytuje czy na pewno poprawić zlecenie zamknięte.

Dla zleceń archiwalnych niedostępne opcje to Dodaj, Popraw, Dodaj dokument WZ, Dodaj dokument RW, Zamknij zlecenie i Otwórz zlecenie.

Fakturowanie zleceń serwisowych
Na oknie fakturowania zleceń serwisowych dostępne jest pole Przenieś do archiwum. W przypadku zaznaczenia program po zamknięciu zlecenia ustawi mu status realizacji na archiwalny. Informacja o przeniesieniu do archiwum zostanie odnotowana w rejestrze operacji. Pole to można zaznaczyć jedynie, gdy zaznaczono pole Zamknij zlecenie.

Czy artykuł był pomocny?