Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają przesuwanie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami firmy zarówno w PLN jak i w walucie. Opcja środków pieniężnych w drodze zrealizowana jest dla banków prowadzonych w tej samej walucie oraz w tej samej definicji FIFO, a w celu skorzystania z niej należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dotyczące grupy rozrachunkowej i definicji dokumentów bankowych.

Grupa rozrachunkowa

W pierwszym kroku należy utworzyć grupę rozrachunkową o rodzaju środki pieniężne w drodze. Opcja dostępna jest w menu Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy rozrachunków.

Definicje dokumentów

W słowniku Definicje dokumentów należy utworzyć nowy dokument bankowy BW-Rozliczenie i wskazać utworzoną wcześniej grupę rozrachunkową o rodzaju Środki pieniężne w drodze.

Konfiguracja – definicja banku prowadzonego w walucie

Funkcjonalność środków pieniężnych w drodze dla walut uwarunkowana jest stosowaniem tej samej metody pobierania kursów FIFO. Decyduje o tym parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia – Rozrachunki – Kasa, Bank, Inne – Nowa definicja Kasy/Banku/Inne prowadzonej w walucie.

Oznacza to, że definicje banków prowadzonych w walucie, pomiędzy którymi wykonywany będzie transfer, założone zostały przy takim samym ustawieniu wartości parametru.

W przypadku, gdy jeden z banków prowadzony będzie wg nowej definicji (wartość parametru ustawiona na TAK), a drugi bank prowadzony będzie wg wcześniejszej metody – przy próbie wprowadzenia środków pieniężnych w drodze, system wyświetli komunikat: Definicja Banku/Kasy przeniesienia dokumentu nie jest zgodna z aktualną definicją Banku/Kasy.

Wystawienie dokumentów bankowych

Po zdefiniowaniu grupy rozrachunkowej i dokumentu BW, na pasku ikon okna Bank dostępna będzie opcja Przyjęcie środków w drodze.

Służy ona do przyjęcia środków pieniężnych z innego rachunku na podstawie dokumentu BW-Rozliczenie posiadającego grupę rozrachunkową o rodzaju Środki pieniężne w drodze.

Przykład dokumentu BW

W oknie dostępne są pola Sprzedaj oraz Kwota Sprzedaży, które znajdują zastosowanie w przypadku, gdy wartość sprzedaży walut jest inna niż wartość PLN wynikająca z obliczeń FIFO.

Przykład dokumentu BP – Rozliczenie

Opisana powyżej opcja pozwala na transfer środków w tej samej walucie pomiędzy wewnętrznymi rachunkami firmy. Natomiast w przypadku banków prowadzonych w różnych walutach konieczne jest ręczne wprowadzenie dokumentów BW-Inne i BP-Inne, które nie wchodzą do rozrachunków.

Czy artykuł był pomocny?