Priorytety zlecenia serwisowego należy zdefiniować w menu Słowniki -> Priorytety serwisowe.

W słowniku priorytetów można określić nazwę, obrazek priorytetu oraz można ustalić czy dany priorytet będzie domyślnie ustawiany w nowych zleceniach serwisowych.

W oknie zleceń serwisowych można wyświetlić dwie kolumny ze słownika priorytet:

  • Priorytet (wyświetla nazwę priorytetu)
  • Priorytet obr. (wyświetla obraz przypisany do priorytetu)

W oknie edycyjnym zlecenia serwisowego można wskazać priorytet na pierwszej zakładce.

Nie można zapisać zlecenia serwisowego, jeżeli nie będzie miało ono wskazanego priorytetu.

UWAGA!

Istnieje możliwość wysłania alertu po zmianie priorytetu (po zapisie zlecenia serwisowego).

Czy artykuł był pomocny?