Program Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia zdefiniowanie potrąceń komorniczych tak, aby np. stała wartość była potrącana co miesiąc i aby w prosty sposób można było sprawdzić jaka kwota została pracownikowi do spłaty. Aby potrącać pracownikowi stałą kwotę co miesiąc, należy:

W edycji danych kadrowych pracownika, na zakładce Zajęcia wynagrodzenia, wpisać pełną kwotę jaką będzie on spłacać w trakcie zatrudnienia (w pole: Kwota zajęcia w dokumencie (pozostała w chwili wpisania)). Pole Kwota pozostała do spłaty będzie wyliczana przez program automatycznie uwzględniając spłaty z list płac.

Czy artykuł był pomocny?