Aby do operatora, który jest przykładowo przedstawicielem handlowym, przypisać wybraną grupę kontrahentów w module Handlowo-Magazynowym, należy:

W menu Słowniki -> Słowniki dla kontrahentów -> Grupy kontrahentów kliknąć na ikonę Wybierz rodzaj, a następnie za pomocą ikony Dodaj , utworzyć nowy rodzaj grupy kontrahentów o nazwie, np. Przedstawiciele handlowi. Kliknąć na ikonę Wybierz i zamknij i uzupełnić słownik Grupy kontrahentów przedstawicielami handlowymi.

W menu Słowniki -> Kontrahenci zaznaczyć klawiszem wszystkich kontrahentów danego przedstawiciela handlowego. Następnie w menu prawego klawisza myszy kliknąć na opcję Podstawowe -> Operacje grupowe -> Grupowe ustawienie danych, a następnie na zakładce Wybór kontrahenta w sekcji Ustaw dla kontrahentów zaznaczyć parametr Zaznaczonych. Po czym należy przejść na zakładkę Grupy, zaznaczyć parametr Ustaw grupy kontrahentów i wybrać rodzaj (Przedstawiciele handlowi) oraz grupę do jakiej mają należeć kontrahenci (w tym przypadku imię i nazwisko przedstawiciela handlowego).

W menu Słowniki -> Słowniki systemowe -> Operatorzy wybrać przedstawiciela handlowego i kliknąć na ikonę Popraw. Na zakładce Grupy kontrahentów dodać grupę kontrahentów operatora (utworzoną w punkcie pierwszym) i kliknąć na przycisk .

Na koniec, aby ograniczyć użytkownikowi (operatorowi) prawo dostępu do widoku należności i zobowiązań tylko do własnych grup kontrahenta, należy w module Administratora w menu Słowniki -> Grupy użytkowników wybrać grupę, do której należy przedstawiciel handlowy, kliknąć na ikonę Prawa do opcji oraz odebrać prawo o nazwie Dostęp do rozrachunków dla kontrahentów spoza grup operatora.

Czy artykuł był pomocny?