Opcję Włącz obsługę rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością należy uruchomić w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Rozrachunki → Ogólne.

Po jej włączeniu program rozlicza różnice między kwotą zapłaty a należnością w następujący sposób:

  • W module Handlowo-Magazynowym w menu Słowniki → Słowniki dla dokumentów → Sposoby płatności, należy zdefiniować sposób płatności kartą płatniczą.

 

  • Następnie należy wstawić dokument sprzedaży, którego sposób płatności należy określić jako Karta płatnicza i rozliczamy kartą.

  • W module Rozrachunki po wcześniejszym skonfigurowaniu Przeniesień rozrachunków, powstanie dokument przeniesienia rozrachunków, np. na POLCARD (kontrahenta określa się w słowniku Sposoby płatności).

  • W module Rozrachunki należy zdefiniować Terminale płatnicze (menu Dokumenty → Terminal płatniczy), gdzie dodajemy przelew od POLCARDU na kwotę dokumentu razem z prowizją. Na tym etapie nie należy jeszcze rozliczać ze sobą kwot powstałych w wyniku przeniesienia rozrachunków z tytułu płatności kartą oraz wpłaty od POLCARDU.

  • W module Finanse i Księgowość należy zarejestrować Fakturę VAT zakup/koszty od POLCARD na kwotę prowizji
  • Następnie należy przejść do okna Należności i zobowiązania, gdzie należy wybrać wpłaty z terminala i w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) użyć opcji Rozlicz dokumenty i różnice do prowizji. Program generuje dodatkowy dokument przeniesienia rozrachunków na kwotę prowizji, który można rozliczyć z Fakturą VAT koszty od POLCARD.

Czy artykuł był pomocny?