System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia prowadzenie rachunku w walucie dla Kas, Banków oraz Innych. W tym celu, podczas tworzenia Kasy, Banku lub Innych (w menu Słowniki), należy wskazać na zakładce Waluta metodę prowadzenia rachunku walutowego.

 

Opis działania poszczególnych metod:

Wydanie waluty według kursu, korekta według FIFO
Podczas tworzenia dokumentów BP, KP lub IP podajemy kurs waluty z danego dnia. Również na BW, KW czy IW podajemy aktualny kurs dnia. Przy każdym zamknięciu raportu tworzy się korekta, aby stan Banku, Kasy czy Innych się zgadzał. Przykłady prowadzenia rachunku:

  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 100 euro po 4,5 zł = 450 zł. W tej sytuacji stan banku wynosi: -50 zł (0 euro). Po zamknięciu raportu wystawi się BP – Różnica kursowa na +50 zł, co sprawi, że w banku będzie 0 euro i 0 zł.
  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 40 euro po 4,5 zł = 180 zł. Stan banku wynosi: 220 zł (60 euro). 60 euro przyjęto po kursie 4 zł, czyli 60*4 zł = 240 zł, natomiast stan banku to 220 zł. Po zamknięciu raportu system doda różnicę kursową na 20 zł, aby wyrównać stan do 240 zł.

Wydanie waluty według FIFO, brak korekty
Podczas tworzenia dokumentów BP, KP lub IP podajemy kurs waluty z danego dnia, natomiast na dokumentach BW, KW czy IW system nalicza kursy walut według FIFO i nie tworzy korekty po zamknięciu raportu. Przykłady prowadzenia rachunku:

  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 100 euro – nie podaje się kursu waluty, brany jest on automatycznie według kolejności wpływu danej waluty, czyli wartość ta wynosi 400 zł. Stan banku wynosi: 0 zł (0 euro).
  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 40 euro po 4 zł = 160 zł (BP wprowadzono po 4 zł i kurs ten w BW jest automatycznie podpowiadany). Stan banku wynosi: 240 zł (60 euro), czyli wszystko się zgadza.

Wydanie waluty według kursu, korekta według kursu
Metoda ta różni się od pierwszej sposobem naliczania korekty. Przykłady prowadzenia rachunku:

  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 100 euro po 4,5 zł = 450 zł. Stan banku wynosi: -50 zł (0 euro). Po zamknięciu raportu program zapyta o kurs dnia i policzy 0 euro * kurs dnia (podajemy, np. 5 zł) = 0 zł, wystawi BP – Różnicę kursową na +50 zł i stan banku wyniesie 0 euro i 0 zł.
  • Tworzymy BP 100 euro po 4 zł = 400 zł. Następnie dodajemy BW 40 euro po 4,5 zł = 180 zł. Stan banku wynosi: 220 zł (60 euro). Po zamknięciu raportu program zapyta o kurs dnia (podajemy, np. 5 zł) i wyliczy 60 euro*5 zł = 300 zł, a jest 220 zł, więc doda się różnica kursowa na 80 zł (żeby wyrównać stan do 300 zł). W tym sposobie, po wycenie wartość waluty zawsze jest podana po bieżącym kursie.

Czy artykuł był pomocny?