1. Kompatybilność wersji programów

Do uruchomienia systemu BI z silnikiem Firebird 3.0 wymagane jest posiadanie aplikacji w wersji nie niższej niż 6.5.0.0. W przypadku posiadania starszej wersji, w pierwszej kolejności należy wykonać aktualizację BI.

2. Procedura konfiguracji

2.1. Przygotowanie pliku GBK bazy ABIADMIN.FDB za pomocą narzędzia gbak FB 2.5

Dla systemu Windows
Należy uruchomić wiersz poleceń za pomocą klawiszy Win+R -> cmd -> enter


W oknie wiersza poleceń należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku gbak.exe wraz z przełącznikami -b -v
 • login i hasło
 • ścieżkę do bazy administracyjnej i pliku gbk.

Poniżej przykład:

C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe -b -v -user SYSDBA - password haslo C:\abi\ABIAD.FDB C:\abi\ABIAD.gbk

 

Dla systemu Linux
W oknie konsoli należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku gbak wraz z przełącznikami -b -v
 • login i hasło
 • ścieżkę do bazy administracyjnej i pliku gbk.

Poniżej przykład:

/opt/firebird/bin/gbak -b -v -user SYSDBA -password haslo /data/fdb/adm/ABIAD.fdb /data/fdb/adm/ABIAD.gbk

2.2. Zmiana silnika bazy danych Firebird

Aktualizację silnika bazodanowego należy wykonać zgodnie z instrukcją:
https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/instrukcja-instalacji-firebird-3-0/

2.3. Modyfikacja pliku konfiguracyjnego firebird.conf

W katalogu instalacji Firebird 3.0 należy zmodyfikować plik konfiguracyjny firebird.conf zgodnie z poniższym wzorem:

WireCrypt = Enabled
AuthServer = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi
AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi
UserManager = Srp, Legacy_UserManager
RemoteServiceName = gds_db
RemoteServicePort = 3050
RemoteAccess = true
DatabaseAccess = Full

2.4. Restore bazy ABIADMIN

Restore bazy ABIADMIN należy wykonać za pomocą narzędzia GBAK FB 3.0:

Dla systemu Windows
Należy uruchomić wiersz poleceń za pomocą klawiszy Win+R -> cmd -> enter

W oknie wiersza poleceń należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku gbak.exe wraz z przełącznikami -c -v
 • login i hasło
 • ścieżkę do pliku gbk i ścieżkę do bazy administracyjnej.

Poniżej przykład:

C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\gbak.exe -c -v -user SYSDBA -password haslo C:\abi\ABIAD.gbk C:\abi\ABIAD.FDB

 

Dla systemu Linux
W oknie konsoli należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku gbak wraz z przełącznikami -c -v
 • login i hasło
 • ścieżkę do pliku gbk i bazy administracyjnej.

Poniżej przykład:

/opt/firebird/bin/gbak -c -v -user SYSDBA -password haslo /data/fdb/adm/ABIAD.gbk /data/fdb/adm/ABIAD.fdb


Po odtworzeniu pliku bazy należy zmienić właściciela oraz grupę na firebird dla pliku bazy:

chown firebird.firebird /data/fdb/adm/ABIAD.fdb

2.5. Założenie 2 użytkowników standardowych ABIADMIN z narzędzia ISQL

Dla systemu Windows
Należy uruchomić wiersz poleceń poprzez wciśnięcie klawiszy Win+R -> cmd -> enter

W oknie wiersza poleceń należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku isql.exe
 • ścieżkę do bazy administracyjnej
 • login i hasło

Poniżej przykład:

C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\isql.exe C:\abi\ABIAD.FDB -u SYSDBA - password haslo

Po zalogowaniu należy wyprowadzić poniższe polecenia:

drop user ABIADMIN;
commit;
CREATE USER ABIADMIN PASSWORD ‘ab12i34’ GRANT admin role USING PLUGIN Srp;
CREATE USER ABIADMIN PASSWORD ‘ab12i34’ GRANT admin role USING PLUGIN Legacy_UserManager;
grant create database to user ABIADMIN;
COMMIT;

 

Dla systemu Linux
W oknie konsoli należy wprowadzić:

 • ścieżkę instalacji Firebird ze wskazaniem pliku isql
 • ścieżkę do bazy administracyjnej
 • login i hasło

Poniżej przykład:

/opt/firebird/bin/isql -u SYSDBA -password haslo /data/fdb/adm/ABIAD.fdb

Po zalogowaniu należy wyprowadzić poniższe polecenia:

drop user ABIADMIN;
commit;
CREATE USER ABIADMIN PASSWORD ‘ab12i34’ GRANT admin role USING PLUGIN Srp;
CREATE USER ABIADMIN PASSWORD ‘ab12i34’ GRANT admin role USING PLUGIN Legacy_UserManager;
grant create database to user ABIADMIN;
COMMIT;

2.6. Ustawienie inicjalnego procesu ETL

W programie ABI_Administrator, w zakładce Firmy należy uruchomić edycję parametrów wybranej firmy za pomocą klawisza F5 i zaznaczyć opcję „Przetwarzanie inicjalne”:


Po poprawnym przetworzeniu procesu ETL program będzie gotowy do pracy.

Czy artykuł był pomocny?