Konfigurację importu wyciągu bankowego wprowadzamy na definicji banku na zakładce „7 Import wyciągów” (Moduł Rozrachunki -> Słowniki -> Definicje banków -> Popraw).

W oknie należy wskazać:

  1. Domyślne ustawienie jak rozliczać dokumenty, które zostanie przeniesione na okno importu wyciągów i będzie dostępne do edycji.
  2. Plik exe programu Mt940, który konwertuje wyciągi banku. Domyślnie program znajduje się w katalogu systemu.
  3. Format w jakim pobierane będą pliki dla danego banku.
  4. Katalog, w którym będą zapisane pliki do importu.
  5. Plik wynikowy, w którym zapisane zostaną dane po konwersji. Wskazujemy lokalizację i nazwę pliku. Będzie to pusty plik tekstowy uzupełniany danymi automatycznie po konwersji. Zostanie usunięty po wykonaniu operacji jeżeli zaznaczony jest znacznik poniżej.
  6. Plik konfiguracyjny. W tym miejscu można również stworzyć plik konfiguracyjny. W tym celu wskazujemy jego lokalizację a następnie ikoną po prawej stronie wybieramy „Utwórz standardowy plik cd”. Plik stworzy się w wybranej wcześniej lokalizacji. Z tego miejsca można też podejrzeć plik konfiguracyjny i jego ustawienia.

Po wywołaniu tej opcji zostanie otwarte okno importu wyciągów bankowych z ustawioną definicją banku bez możliwości zmiany.

Po kliknięciu Dodaj (F3) system otworzy wskazany wcześniej na definicji banku katalog z plikami do importu, na którym wskazujemy odpowiedni plik. Następnie system przekonwertuje plik wg wskazanego wcześniej formatu i zaimportuje plik wynikowy.

Jeżeli zaimportowane pozycje są oznaczone jako niepoprawne to prawdopodobnie w systemie nie ma kontrahenta z przypisanym numerem konta bankowego jakie otrzymaliśmy w pliku. Identyfikacja kontrahentów wg numerów kont bankowych to główne ustawienie pozwalające na rozpoznanie kontrahentów przy imporcie wyciągów. W tym miejscu system oferuje możliwość przypisania przesłanego w pozycji numeru konta do wybranego kontrahenta istniejącego w systemie przez poprawę pozycji importu i wskazanie kontrahenta z listy.

 

Dodatkowo pod ikoną „Ustawienia” dostępna jest opcja zaawansowanej parametryzacji importu gdzie można np. ustawić rozpoznawanie transakcji wg jej opisu i wybranie odpowiedniego rodzaju dokumentu bankowego dla takiej transakcji.

Jeżeli zaczytany plik jest prawidłowy klikamy ikonę „Zrealizuj wyciąg”.

Czy artykuł był pomocny?