W systemie istnieje możliwość automatycznego sprawdzenia poprzez Internet czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT:

  • W Polsce w bazie ministerstwa finansów
  • W Unii Europejskiej w bazie VIES

Sprawdzenie NIP-u w bazie ministerstwa finansów za pośrednictwem systemu Streamsoft Prestiż odbywa się poprzez specjalny serwer firmy Streamsoft, który łączy się z odpowiednimi usługami w MF. Każde sprawdzenie NIP-u jest buforowane w specjalnej bazie na serwerze. Kolejne sprawdzenie w Streamsoft Prestiż takiego samego NIP-u w ciągu tej samej doby nie powoduje łączenia się z serwerami MS, tylko odczyt z buforowanej bazy na serwerze. Każdej nocy buforowana baza jest czyszczona i sprawdzenie w kolejnej dobie danego NIP-u po raz pierwszy powoduje sprawdzenie w MF oraz zapis status do buforowanej bazy. Takie działanie ma na celu zwiększenie szybkości usługi. Gdy poprawiona zostanie wydajność serwerów MF buforowanie sprawdzania zostanie zniesione.

Kontrola statusów na oknie kontrahentów

Sprawdzanie statusu czynnego podatnika VAT kontrahenta dostępne jest po włączeniu w konfiguracji parametru: “Ustawienia – Kontrahent – Ogólne – Włącz obsługę sprawdzania statusu “Czynnego podatnika VAT”” (parametr widoczny tylko dla użytkownika z grupy Administrator). Po jego włączeniu na oknie słownika Kontrahenci pod prawym przyciskiem myszy będą widoczne opcje: „Sprawdź status VAT” oraz „Historia statusów VAT kontrahenta”.

Po kliknięciu „Sprawdź status VAT” program zweryfikuje status kontrahenta (o podanym NIP) na stronie Ministerstwa Finansów. Informacja o statusie będzie widoczna w oknie kontrahentów w kolumnach „Status VAT” oraz „Status VAT (VIES)”.

Po wybraniu z menu pod prawym przyciskiem myszki opcji „Historia statusów VAT kontrahenta”. Wyświetlone zostanie okno z historią weryfikacji statusów.

Status jest również widoczny na oknie edycyjnym kontrahenta.

 

Kontrola statusów podczas dodawania dokumentów

System Streamsoft Prestiż oferuje również kontrolę statusów VAT podczas wystawiania dokumentów. Taką możliwość daje odpowiednie ustawienie parametru w konfiguracji systemu : “Ustawienia – Kontrahent – Ogólne – Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu wyświetlać status VAT kontrahenta”. Parametr przyjmuje 4 wartości:

  • Nie – Komunikaty nie będą się pojawiały.
  • Tylko przy odczycie w MF/VIES – Komunikat pojawi się tylko, gdy nastąpi sprawdzenie poprzez Internet na stronach MF/VIES. Status jest sprawdzany poprzez Internet z uwzględnieniem parametru “Ustawienia – Kontrahent – Ogólne – Co ile dni sprawdzać status “Czynnego podatnika VAT””.
  • Zawsze – Komunikat pojawi się zawsze przy wystawianiu dokumentu. Jeśli nie minął okres Co ile dni sprawdzać status “Czynnego podatnika VAT” pojawi się komunikat ze statusem zapisanym w bazie danych w historii kontrahenta.
  • Zawsze gdy status inny niż “czynny/ważny” – Komunikat pojawi się zawsze przy wystawianiu dokumentu jeżeli status VAT kontrahenta jest inny niż „Czynny/Ważny”. Jeśli nie minął okres Co ile dni sprawdzać status “Czynnego podatnika VAT” pojawi się komunikat ze statusem zapisanym w bazie danych w historii kontrahenta.

Poniżej przykładowy komunikat.

 

Kontrola statusów podczas generowania pliku JPK – Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Podczas generowania pliku JPK program również może sprawdzać statusy VAT kontrahentów. Aby tak się stało należy włączyć w konfiguratorze pliku JPK (Sprawozdania –> JPK –> Konfigurator JPK) parametr: „Sprawdź status VAT kontrahentów podczas generowania pliku” – widoczny na zakładce „7 Ewidencja VAT” okna edycyjnego.

Gdy parametr zostanie włączony to podczas generowania pliku JPK – Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, wszyscy kontrahenci zostaną sprawdzeni na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie VIES (kontrahenci dla których został wystawiony dokument UE).

Po wygenerowaniu pliku JPK status wysłanej paczki z zapytaniem widoczny jest w szczegółach na dole okna.

Po wygenerowaniu pliku zostanie wyświetlony komunikat z czasem za jaki użytkownik może odebrać informacje o klientach. Po tym czasie należy użyć opcji „Pobierz statusy kontrahentów”. Jeżeli paczka będzie gotowa status zmieni się na „Pobrano”.

Można również podejrzeć paczkę kontrahentów wysłanych z zapytaniem do MF używając opcji dostępnej pod prawym przyciskiem myszy „Pokaż kontrahentów”.

Jeżeli użytkownik spróbuje wysłać plik JPK do MF bez weryfikacji kontrahentów lub ze statusem „Oczekiwania” zostanie wyświetlone pytanie.

Czy artykuł był pomocny?