Mechanizm wprowadzania bilansu otwarcia rozrachunków dostępny jest w module Rozrachunki -> Dokumenty -> Bilans otwarcia należności i zobowiązań.

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy się upewnić, że w konfiguracji systemu wprowadzona jest data dla bilansu otwarcia. Parametr ten znajduje się w System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Rozrachunki -> Ogólne -> Data Bilansu Otwarcia.

W kolejnym kroku należy dodać pozycje bilansu otwarcia rozrachunków za pomocą ikony Dodaj (F3).

Z listy dokumentów użytkownik wskazuje rodzaj dokumentu, którego dotyczy rozrachunek. Następnie wybierany jest kontrahent.

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie wymaganych danych w oknie rejestracji rozrachunku. Ważną czynnością jest określenie odpowiedniej grupy rozrachunkowej.

W bilansie otwarcia rozrachunków powinno się również podać: numer dokumentu, datę dokumentu, kwotę, termin płatności oraz walutę i kurs jeżeli pozycja dotyczy rozrachunków walutowych.

Moduł Rozrachunki posiada opcję automatycznego przeniesienia wprowadzonych rozrachunków do bilansu otwarcia w module Finanse i Księgowość. „Dekretuj do BO z grupy rozrachunkowej” Opcja dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszki.

UWAGA!
Zaleca się w bilansie otwarcia w module rozrachunki wprowadzić tylko rozrachunki dotyczące kontrahentów zewnętrznych np. zakup, sprzedaż. Pozostałe rozrachunki powinno się wprowadzać w module Finanse i księgowość z poziomu Operacje -> Operacje roczne -> Wprowadzanie bilansu otwarcia -> Bilans otwarcia z rozrachunkami.

Czy artykuł był pomocny?