Opis opcji

Opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu faktury sprzedaży realizującej zamówienie od odbiorców z dokumentem KP/BP – Kontrahent -Rozliczenie, na którym zanotowano wpłatę i powiązano go z takim zamówieniem.

Opcja automatycznego rozliczenia może być wykorzystana tylko gdy waluta wpłaty zgadza się z walutą faktury końcowej.

Gdy na dokumencie KP/BP przy powiązaniu z zamówieniem nie poda się kwoty powiązania system rozlicza na fakturze końcowej maksymalną wartość dokumentu KP/BP do kwoty faktury końcowej.

Gdy na dokumencie KP/BP przy powiązaniu z zamówieniem poda się kwotę powiązania system przy rozliczeniu na fakturze końcowej analizuje jaki % kwoty całego zamówienia zrealizowano i rozlicza taki % kwoty powiązania zam. z KP/BP.

 

Sposób działania

W celu wykorzystania opcji należy odpowiednio skonfigurować definicje dokumentu KP lub BP Kontrahent-Rozliczenie.

W sekcji powiąż z dokumentem należ wybrać opcję „Zamówienie od odbiorcy”.

Podczas dodawania dokumentu KP/BP Pojawi się zakładka „2 Powiązania”. Na tej zakładce należy dodać powiązanie z zamówieniem od odbiorcy, którego dotyczy wpłata oraz podać kwotę do rozliczenia.

Przy dodaniu powiązania należy wybrać sposób rozliczenia zamówienia:

  • Rozlicz wszystko – w systemie nie zostanie zanotowana kwota powiązania. Przy automatycznym rozliczeniu z fakturą, system rozlicza maksymalną kwotę pozostałą do rozliczenie z KP/BP, nie przewyższając wartości faktury.
  • Rozlicz do kwoty – w systemie zostanie zanotowana kwota powiązania. Przy automatycznym rozliczeniu z fakturą, system przy rozliczeniu na fakturze końcowej, analizuje jaki % kwoty całego zamówienia zrealizowano i rozlicza taki % kwoty powiązania zam. z KP/BP.

Przy realizacji zamówienia od odbiorców na fakturze końcowej, po wybraniu „Zamknij dokument” w oknie „Potwierdzenie dokumentu”, w sekcji „Inne rozliczenia”, zostanie automatycznie dodane rozliczenie z KP/BP, wcześniej powiązanym z zamówieniem.

Opcję można wykorzystać również podczas importu dokumentów bankowych w module Rozrachunki -> Dokumenty -> Import wyciągów bankowych. Numery dokumentów do zamówień lub WZ powinny być podane w polu „Opis dokumentu”.

Czy artykuł był pomocny?