System Streamsoft Prestiż umożliwia automatyczne pobieranie kursów walutowych podczas uruchamiania programu. Tabela kursowa pobierana jest bezpośrednio ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego i aktualizowana w ciągu dnia zgodnie z ustawieniami w konfiguracji systemu. Parametry odpowiedzialne za te ustawienia znajdują się w System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System – > Ustawienia walutowe.

Po włączeniu parametru “Pobieraj kursy NBP przy uruchomieniu programu” system pobierze aktualną informację o kursach bezpośrednio ze strony internetowej NBP. Pobrane zostaną kursy dla walut wskazanych w parametrze „Pobierane waluty”.

Włączenie parametru „Pobieraj na tym stanowisku” powoduje, że opcja automatycznego pobierania kursów będzie aktywna po uruchomieniu systemu na danym stanowisku. Dla tego parametru pod prawym przyciskiem myszki dostępna jest opcja „Grupowe ustawienia wartości dla stanowisk”.

Pobrane kursy wraz z numerami tabel dostępne są w Słowniki -> Kursy walut. W tym oknie dostępna jest też opcja „Pobierz dane z NBP” umożliwiająca ręczne wywołanie pobierania kursów z NBP.

Należy pamiętać, że kursy średnie do godz. 11:40 są zgodne z kursem dnia poprzedniego, natomiast po godz. 12:00 pobierany jest kurs średni z aktualnego dnia. Jest to uzależnione od emisji danych przez NBP.

Czy artykuł był pomocny?