Alerty to powiadomienia otrzymywane z systemu STREAMSOFT Prestiż pozwalające na poinformowanie użytkownika o jakimś zdarzeniu, które nastąpiło w systemie. Np. “Zamknięto miesiąc w module Środki trwałe” lub “Przełamano blokadę limitów kontrahenta”. Istnieje także możliwość określenia sposobu w jaki alert zostanie odebrany. Standardowo jest to okno w programie (“dymek” i informacja na pasku statusu programu). Jednak istnieje również możliwość odebrania Alertów za pomocą e-mail-a lub np. SMS-a. Sposoby odbioru Alertów są omawiane i opracowywane przy wdrożeniu.

Po kliknięciu w ikonkę powiadomień pojawia się spis nieprzeczytanych alertów. Po kliknięciu w dany alert, powiększa się panel. Widoczna jest wtedy cała treść alertu oraz operator i stanowisko, które wygenerowało zdarzenie.

Dodatkowo pojawia się przycisk  gdzie dostępne są opcje:

  • Zaznacz / Odznacz wszystkie – zaznacza / odznacza wszystkie widoczne alerty
  • Sortowanie – system umożliwia sortowanie wyświetlanych alertów po Dacie wpisania, Priorytecie, Statusie, Tytule
  • Zaznacz jako przeczytane / nieprzeczytaną – oznacza alert jako przeczytany / nieprzeczytany, opcja wyłącza / włącza oznaczenie ikonki powiadomień,
  • Archiwizuj zaznaczone – oznacza zaznaczone alerty jako archiwalne i znikają one z paska powiadomień.

Standardowe alerty (predefiniowane) są generowane przez system, ale istnieje także możliwość generowania alertów za pomocą wtyczek, przez serwer REST oraz za pomocą procedury SQL.

W słowniku Rodzaje alertów (Słowniki -> Słowniki systemowe) znajduje się spis dostępnych rodzajów alertów. W słowniku tym włącza się aktywność alertu , określa dodatkowe parametry (Typ, Priorytet, Kolor paska, Ikonę) oraz definiuje się odbiorców alertu Są 3 rodzaje alertów:

 

  • Globalny – generowany jest do użytkowników, którzy zostaną zapisani jako odbiorcy danego alertu, np. dana osoba chce być powiadomiona o zamknięciu miesiąca w HM;
  • Sprecyzowany – generowany do konkretnej osoby, proces który wygenerował alert wie, którą konkretną osobę poinformować, np. przypomnienie CRM jest dla konkretnej osoby;
  • Globalny i sprecyzowany – kombinacja powyższych dwóch rodzajów, alert jest generowany do zapisanych użytkowników i konkretnej osoby.

Dla alertów globalnych definiuje się odbiorców czyli:

  • Odbiorca – może to być Operator, Grupa operatorów lub Stanowisko,
  • Typ odbioru – w jaki sposób alert ma być odebrany. Alerty mogą być odbierane w programie (standard) ale także za pomocą e-mail lub np. SMS,
  • Zakres – umożliwia określenie zakresu np. “miejsc sprzedaży” dla, których generować alert dla tego użytkownika. Pozwala to na filtrowanie by dany operator otrzymywał informacje tylko dla zdarzeń z jego obszaru. W zależności od typu alertu dostępne są różne zakresy.

Wygenerowane alerty aktywne oraz archiwalne można także przeglądać w opcji Alerty (menu System -> Alerty). Jest to standardowe okno programu, z dodatkowymi filtrami i rozbudowaną opcją Szukaj.

Czy artykuł był pomocny?