W celu poprawnego wykonania aktualizacji systemu Pro/Prestiż, należy wykonać następujące czynności:

Archiwizacja

Przed aktualizacją systemu zalecane jest wykonanie archiwizacji zarówno bazy systemowej, jak i bazy firmy. Baza firmy zawiera wszystkie wprowadzone dane oraz dokumenty danego przedsiębiorstwa, natomiast baza systemowa zawiera informacje na temat użytkowników, grup użytkowników i ich ustawień, dotyczących praw oraz ograniczeń, a ponadto zawiera konfigurację systemu, prawa do firm i opcji, filtry definiowane itp.

W celu wykonania archiwizacji bazy, należy w module Administratora, w menu Administracja → Archiwizacja, wskazać katalog, w którym system zapisze plik z bazą danych:

Proces archiwizacji należy potwierdzać w kolejnych etapach wybierając przycisk Dalej, Po jej zakończeniu można zapisać wyniki za pomocą przycisku Zapisz, a następnie poprzez Zamknij wyjść z okna.

 

UWAGA
System Pro/Prestiż dokonuje archiwizacji danych na trzech poziomach. W zależności od potrzeb użytkownika, należy ją przeprowadzić w odpowiednim momencie pracy na systemie Pro/Prestiż:

  • Pierwsza (podstawowa) archiwizacja

Jest archiwizacją całej bazy danych, wykonywaną w module Administratora. Pozwala ona na odtworzenie bazy firmy w wersji, w jakiej została wykonana archiwizacja.

  • Druga archiwizacja

Jest wykonywana podczas aktualizacji. W tym przypadku nie jest archiwizowana cała baza firmy, a jedynie pliki exe, katalog współdzielony oraz katalog profili. Kopia ta pozwala przywrócić poprzednią wersję systemu po wykonaniu aktualizacji.

  • Trzecia archiwizacja

Może być wykonana podczas reorganizacji bazy danych. Polega ona na zarchiwizowaniu bazy firmy, po przeprowadzeniu aktualizacji, czyli w nowej wersji systemu.

 

Aktualizacja

Przed wykonaniem aktualizacji systemu Pro/Prestiż należy wyłączyć na wszystkich stanowiskach aplikacje tego programu.

Na stanowisku pełniącym funkcje serwera, należy odnaleźć folder, w którym zainstalowany jest program (domyślnie jest to C:\Program Files\Stream soft SQL), a następnie uruchomić plik „_UpdateSql.exe”.

W oknie Aktualizacja, należy wskazać jako rodzaj operacji: Aktualizacja z internetu,

a następnie wybrać przycisk Dalej.

UWAGA
W niektórych przypadkach wymagana jest aktualizacja samego programu do aktualizacji. System informuje o takiej konieczności, po czym dokonuje automatycznej aktualizacji. Po aktualizacji tego programu, należy powtórnie uruchomić plik „_UpdateSql.exe”.

W kolejnym etapie, należy wybrać składniki do aktualizacji. Program domyślnie zaznaczy składniki, które wymagają aktualizacji, natomiast użytkownik może dokonać dodatkowego wyboru pozostałych składników systemu. Aby rozpocząć aktualizację, należy kliknąć na przycisk Wykonaj

Po zakończeniu pobierania aktualizacji, należy uruchomić moduł Administratora za pomocą ikony ze znakiem podkreślnika w nazwie. Przy jego uruchamianiu, może wywołać się automatycznie reorganizacja bazy systemowej (jeżeli jest wymagana)

 

Reorganizacja

W celu wykonania reorganizacji bazy danych, należy w menu Administracja wybrać opcję Reorganizacja bazy danych, a następnie przycisk Dalej.

W kolejnym etapie reorganizacji, należy wykonać sprawdzenie spójności bazy danych bez wprowadzania zmian, a w przypadku pojawienia się komunikatu o braku błędów spójności, należy kliknąć na przycisk Zakończ.

UWAGA
W przypadku wykrycia błędów spójności bazy danych, należy przerwać wszystkie czynności i skontaktować się z pomocą do systemu Pro/Prestiż.

W kolejnym etapie system zapyta, czy wykonać archiwizację bazy danych. Jeżeli przed reorganizacją nie wykonano jej, należy zaznaczyć, by system wykonał ją teraz, w przeciwnym razie zaznaczamy opcję: Nie archiwizuj bazy danych, archiwizacja została już wykonana.

 

W następnym oknie program wyświetli opcje dotyczące rekompilacji predefiniowanych procedur oraz dodania procedur definiowanych do bazy danych. Drugą opcję należy zaznaczyć w przypadku posiadania jakichkolwiek procedur definiowanych, aby mogły działać po wykonaniu reorganizacji.

Następnie należy wybrać przycisk Reorganizuj.

Przed zakończeniem procesu reorganizacji program wyświetli zapytanie o wykonanie testowej kompilacji wszystkich wtyczek skryptowych z bazy. Są to dodatkowe rozwiązania rozszerzające możliwości programu, wykonane w menadżerze rozszerzeń. Uruchomienie tej czynności weryfikuje, czy wszystkie zaimplementowane wtyczki działają poprawnie w zaktualizowanej wersji programu, dlatego też zalecane jest wykonanie tego kroku.

System wyświetli informację o poprawnie przeprowadzonej reorganizacji, po czym klikamy na przycisk <OK>, a na koniec <Zamknij>.

Po wykonaniu wszystkich czynności, należy zamknąć modułu Administratora i uruchomić program. Niezwykle istotnym jest uruchomienie programu z właściwego pliku „_PCBiznes.exe”, który znajduje się w katalogu instalacji systemu. Nazwa tego pliku musi zaczynać się od znaku podkreślnika ”_”, warunkuje to prawidłowe pobranie składników aktualizacyjnych i uruchomienie programu w nowej wersji.

Czy artykuł był pomocny?