Moduł DMS umożliwia akceptację obiektów systemowych poprzez ścieżki akceptacji. Wyróżniono różne rodzaje obiektów systemowych mogących zostać zaakceptowanych poprzez ścieżkę akceptacji np. dokumenty HM, cenniki w przygotowaniu, dokumenty kasowe i bankowe oraz zlecenia produkcyjne.

W słowniku “Zestawy ścieżek warunkowych” można określić warunki jakie musi spełnić dany obiekt aby został przekazany do akceptacji poprzez określoną ścieżkę akceptacji. Na oknie “Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych” należy przypisać zdefiniowany zestaw ścieżek warunkowych do rodzaju obiektów systemowych. Obiekty systemowe podczas dodawania lub poprawy są oceniane pod kątem spełnienia warunków i jeżeli zostaną one spełnione obiekt taki będzie dostępny do akceptacji z poziomu okna “DMS – Akceptacja obiegu dokumentów”.

Zestawy ścieżek warunkowych

W słowniku tym określamy warunki jakie musi spełnić dany obiekt aby został przekazany do akceptacji poprzez określoną ścieżkę akceptacji. Przy dodawaniu zestawu należy określić jakiego rodzaju obiektu systemowego będzie dotyczyć i od tego zależeć będzie jakie warunki będą dostępne podczas edycji.

Można zdefiniować listę ścieżek akceptacji, każdą z oddzielnymi warunkami. Oznacza to że obiekt systemowy po spełnieniu warunków zostanie przekazany na daną ścieżkę akceptacji.

Kolejność ścieżek akceptacji ma znaczenie, ponieważ warunki są sprawdzane według LP. Jeżeli na danej ścieżce obiekt spełni warunki dalsze ścieżki nie są już sprawdzane (obiekt może być przypisany do jednej ścieżki akceptacji).

W samej ścieżce warunkowej możemy określić warunki które ma spełniać obiekt systemowy oraz wybrać ścieżkę akceptacji. Z tego miejsca można również określić procedurę definiowaną przeznaczoną do sprawdzania dodatkowych warunków oraz wyświetlania komunikatów.

 

Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych

W tym słowniku należy przypisać wcześniej zdefiniowane zestawy ścieżek warunkowych do grupy obiektów systemowych. W oknie widoczne są te obiekty systemowe, które podlegają akceptacji. Po włączeniu mechanizmu akceptacji na kolejnych obiektach będą one dynamicznie dodawane do poniższej listy.

Czy artykuł był pomocny?