DMS

  • Umożliwiono dodawanie wielu plików ze skanera do dokumentacji (np. Słowniki – Kontrahenci – Popraw – 11 Dokumentacja – Dodaj – Dodaj ze skanera).

Po wyborze kilku plików pojawią się one w oknie edycyjnym, gdzie istnieje możliwość grupowego dodania do nich dodatkowych elementów – sygnatury, komentarza i uprawnień użytkowników.

Wcześniej przy próbie wprowadzenia kilku dokumentów jednocześnie pojawiał się komunikat „Proszę wybrać tylko jeden plik do wczytania. Pozostałe należy skasować”.

Dodatkowo dla użytkowników z przydzielonym prawem do modułu DMS, usunięto nadmiarowe okno “Wybrane pliki”, które pojawiało się po wybraniu listy plików za pomocą opcji “Z pliku”.