DMS

  • W oknach “DMS – Obieg” oraz “DMS – Akceptacja obiegu” dodano kolumny do wyboru “Dokument HM” oraz “Dokument FK”. Wartość TAK w tych kolumnach oznacza, że został wystawiony dokument odpowiednio za pomocą opcji „Wystaw dokument HM na podstawie” lub „Wystaw dokument FK na podstawie”

  • “DMS – Akceptacja obiegu” dodano możliwość wyboru użytkownika dynamicznie podczas akceptacji (Ad-Hoc). W ścieżce akceptacji można zdefiniować odpowiednio etap akceptacji wybierając opcję “Operator wybierany podczas akceptacji (AdHoc)”. Po wyborze tej opcji, w momencie akceptacji dokumentu przez użytkownika program wyświetli okno z wyborem operatów do wskazania w następnym etapie.

 

  • „DMS – Obieg” dodano obsługę mechanizmu MPP. W oknie dodawanego dokumentu, na zakładce 1 Podstawowe dostępne są nowe pola: „MPP”, „Kwota VAT” oraz nazwa i numer rachunku VAT. Wartości tych pól są przepisywane do dokumentów FK i HM wystawianych z poziomu okna „DMS-Akceptacja obiegu” oraz do przelewów.

 

  • DMS – Akceptacja obiegu – Wystaw dokument HM na podstawie (Ctrl+M)” uzupełniono o funkcjonalność przepisywania konta bankowego na dokument HM. Konto musi spełniać odpowiednie warunki aby zostało przepisane na dokument – musi być to konto wskazanego kontrahenta oraz musi być w tej samej walucie co dokument. W przypadku wskazania jednego z kont kontrahenta podczas rejestracji dokumentu w DMS, na wystawiany dokument w module HM zostanie przepisany ten sam rachunek. Wcześniej opcja funkcjonowała tylko dla przelewów.