DMS

  • Dodano możliwość określenia oddzielnej numeracji w obrębie danego rodzaju obiegu poprzez zdefiniowanie przedrostka dodawanego do numeracji. Funkcjonalność ta ma charakter opcjonalny. Przedrostek numeracji można określić z poziomu słownika “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych”. Taka numeracja jest oddzielna dla obiegu, czyli po zdefiniowaniu przedrostka numeracja dla obiegu zaczyna się od 1. Dla obiegów, gdzie przedrostek nie będzie określony, numeracja dokumentów będzie nadawana po kolei.

  • Dodano możliwość wyboru dalszej ścieżki akceptacji podczas akceptacji wskazanego etapu. Ustawienie to jest dostępne z poziomu edycji etapu akceptacji pod nazwą “Wybór dalszej ścieżki akceptacji”. Zaznaczenie tego pola oznacza, że podczas akceptacji otwiera się okno słownikowe, z którego użytkownik wybiera dalszą ścieżkę akceptacji. Wybrana ścieżka akceptacji jest “doklejana” do istniejącej ścieżki od aktualnego etapu.