DMS

  • Dokumenty – Rejestracja zakupu – Dodaj dokument na podstawie DMS. Dodano możliwość wskazania na pozycji DMS powiązania z Samochodem służbowym oraz rodzajem kosztu.

Dzięki temu podczas wystawiania dokumentu w FK na podstawie dokumentu DMS program skopiuje odpowiednie pozycje DMS wystawiając pozycje kosztowe oraz automatycznie wyliczy wartości wg parametrów podanych w słowniku samochodów.

 

  • “DMS – Obieg – Dodaj (F3) / Popraw (F5)” dla obiegów z dostępną opcją przelewu oraz uzupełnioną walutą podpowiadany będzie rachunek domyślny dla danej waluty wskazany na wybranym kontrahencie. Jeśli rachunek dla waluty nie będzie zdefiniowany, wówczas zaczytany zostanie tak jak dotychczas pierwszy rachunek z listy. W przypadku, gdy na dokumencie w pierwszej kolejności zostanie wskazana waluta, to po wyborze kontrahenta system zaczyta jego domyślne konto bankowe w tej walucie. Jeśli jako pierwszy zostanie wskazany kontrahent, system wybierze pierwszy rachunek z listy lub w przypadku zaczytania domyślnej waluty dla kontrahenta – domyślny rachunek w tej walucie. Po zmianie wartości w polu „Waluta dokumentu” pojawi się zapytanie „Zmieniono walutę. Czy podpowiedzieć domyślne konto bankowe dla wybranej waluty?”.