DMS

  • “DMS – Akceptacja obiegu” w szczegółach okna na zakładce “Historia” gdzie prezentowana jest historia przekazań na poszczególnych etapach, dodano graficzną kolumnę “Akceptacja”. Prezentuje ona zieloną lub czerwoną ikonę w zależności czy etap został zaakceptowany czy wycofano obieg. Dodano również graficzną kolumnę “Uwagi”, która wyświetla wpisane w danym dokumencie dodatkowe uwagi. Po zaznaczeniu wiersza zawierającego uwagi zostaną one wyświetlone w całości w oddzielnym obszarze.

Analogiczne ikony akceptacji dodano również w widoku “Historia przekazań (Ctrl+H)”.

  • Dodano mechanizm nadawania uprawnień do dokumentacji dołączonej do obiegu DMS dla użytkowników występujących w ścieżce akceptacji. Uprawnienia określa się w kontekście etapu akceptacji, czyli na oknie edycyjnym etapu:

Słowniki → Słowniki dla obiegu → Ścieżki akceptacji → Popraw wybraną ścieżkę → wybór etapu → Popraw → zakładka „4 Prawa do dokumentacji”

Poprzez zaznaczenie opcji „Nadaj indywidualne prawa do dokumentacji” można nadać uprawnienia:

  • indywidualnie dla użytkowników występujących na etapie akceptacji – wybór praw w polu „Użytkownikom z tego etapu”
  • oddzielne uprawnienia dla użytkowników z pozostałych etapów (użytkowników dla których nie zostały określone uprawnienia) – pole „Pozostałym użytkownikom”

Uprawnienia takie zostają przepisane do załączonej dokumentacji w momencie przejścia na dany etap akceptacji, czyli gdy etap staje się aktualny.