Moduł DMS

  • Wprowadzono zmiany do mechanizmu akceptacji dokumentów HM powstałych w wyniku opcji Kopiuj dokument (Shift + Ctrl + F5). Od tej pory w przypadku, gdy skopiowany dokument podlega akceptacji, to jego obieg w module DMS zostanie zainicjowany dopiero po zastosowaniu opcji Popraw F5.

 

  • Rozbudowano funkcjonalność „Dokumenty OCR”. Od teraz import danych z OCR na obieg DMS obejmuje również nr rachunku bankowego.

 

  • Usprawniono prezentację dokumentacji w postaci zdjęć lub obrazów do „DMS – Obieg” i „DMS – Akceptacja”. Od teraz obrazy zaczytywane na zakładce „Dokumentacja”, będą ustawiane zawsze zgodnie z zapisaną w danym pliku orientacją. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie w przypadku zaczytywania zdjęć dokumentów wykonanych za pomocą smartfonu, które ze względu na swoją specyfikę mogą posiadać znacznik orientacji decydujący o wyświetlaniu obrazów w zewnętrznych programach w pozycji poziomej lub pionowej.

 

  • “DMS – Obieg” \ “DMS – Akceptacja obiegu” przy podglądzie dokumentacji graficznej na oknie edycyjnym dodano funkcjonalności skalowania, przesuwania i obracania grafiki.

 

  • Dodano możliwość wprowadzenia parametrów filtrowania już przy uruchamianiu okna „Repozytorium DMS”, co pozwala na zawężenie ilości zaczytywanych danych i usprawnieniu pracy w oknie. Uruchamianie okna filtrów na starcie uzależnione jest od parametru w konfiguracji “DMS – Widok – DMS – Repozytorium dokumentacji – pytaj o filtry podczas uruchamiania”. Domyślnie posiada ono wartość “Nie”, co oznacza dotychczasowe działanie (pobranie całej zawartości repozytorium przy uruchomieniu okna).

 

  • Rozszerzono możliwości akceptacji ad-hoc dla obiektów DMS. Parametr dostępny w oknie definicji ścieżki akceptacji : „Operator wybierany podczas akceptacji (AdHoc)” został zmieniony na „Operator / grupa operatorów (AdHoc) – wybierany podczas akceptacji”. Zaznaczenie tego parametru skutkować będzie pojawieniem się podczas akceptacji okna z wyborem: Operatora/Grupy operatorów, po wskazaniu rodzaju program wyświetli odpowiedni słownik.