Moduł DMS

  • Wprowadzono zmiany w zakresie przydzielania licencji dla modułu DMS. Zakupiona licencja na moduł obejmuje cała firmę, dodano natomiast możliwość uruchomienia systemu Prestiż na stanowisku posiadającym jedynie licencję na moduł DMS. W tym celu w Module Administratora, w oknie „Przydział licencji do stanowisk” dodana została kolumna „DMS”, gdzie dostęp do modułu może być przydzielony indywidualnie. Domyślnie wszystkie stanowiska posiadają przydzielony moduł.

 

  • “DMS -Obieg – Dodaj / Popraw – (zakładka) 6 Pozycje – Dodaj / Popraw”. Na oknie edycji pozycji dodano pole „Dokument liczony od brutto”, którego zaznaczenie przed dodaniem pozycji umożliwi wprowadzanie wartości od brutto.

 

  • W mechanizmie akceptacji obiegu wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przed usunięciem dokumentacji przez nieuprawnionego użytkownika. Od teraz system pozwoli na usunięcie dołączonej do obiektu DMS dokumentacji:
    • Na etapie inicjatora danego obiegu
    • Użytkownikowi, który wprowadził do obiektu dana dokumentację

W przypadku próby nieuprawnionego usunięcia załączonych plików system wyświetli informację:
„Niedozwolone usunięcie tej dokumentacji. Dokumentację można usunąć:
– Na etapie inicjatora obiegu
– Gdy użytkownik dodał daną dokumentację”

 

W konfiguracji systemu dodano parametr “Ustawienia – DMS – Obieg – Przy poprawie obiegu blokuj usuwanie dokumentacji innym użytkownikom” umożliwiający wyłączenie opisanego wyżej ograniczenia. Parametr ten domyślnie ustawiony jest na „TAK”.