Moduł DMS

  • “DMS – Obieg \ DMS – Akceptacja” z poziomu okna edycyjnego na zakładce “3 Ścieżka akceptacji” dodano opcję “Wybór dalszej ścieżki przy akceptacji (Shift + F3)”. Umożliwia ona zmianę ścieżki akceptacji, bez konieczności usuwania wcześniejszych zaakceptowanych już etapów.
    Zastosowanie opcji powoduje usunięcie kolejnych etapów z aktualnej ścieżki, a następnie dopisanie nowej ścieżki, wybranej podczas dokonywania akceptacji. Operacja ta jest możliwa, jeśli nie było ruchów akceptacji na dalszych etapach niż aktualny.

Opcja jest uzależniona od prawa przydzielanego w Module Administratora: “DMS – Okno edycji obiegu (dodatkowe uprawnienia) – Prawo do wskazania i zmiany dalszej ścieżki akceptacji”.