Moduł DMS

  • “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych”. Definicję Rodzaju obiegu dokumentu rozszerzono o przełącznik “Aktywny”.

 

Umożliwia on sterowanie aktywnością definicji rodzaju obiegu. Parametr ten domyślnie jest włączony, a w przypadku wyłączenia parametru – obieg nie będzie widoczny w oknie wyboru dla nowego dokumentu.

 

  • Do widoku okna “DMS – Obieg” i “DMS – Akceptacja obiegu” dodano możliwość wyboru kolumn “Dokument – Grupa dok.” oraz “Dokument – Nr. zew.”.

 

Kolumny te odnoszą się do dokumentów powiązanych z obiektem DMS. Oznacza to, że w przypadku wystawienia dokumentu FK/HM na podstawie DMS, wartości w kolumnach zostaną uzupełnione odpowiednio:

  • Dokument–Grupa dok. – określa grupę dokumentu wystawionego w FK/HM
  • Dokument–Nr zew. – wskazuje nr wew. dokumentu wystawionego w FK/HM

 

  • “DMS – Słowniki – Słowniki systemowe – Grupy operatorów” słownik ten był niedostępny w przypadku braku licencji na moduł CRM. Od teraz słownik ten jest dostępny w module DMS niezależnie od licencji.