Moduł DMS

  • “Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych – Dodaj (F3) / Popraw (F5)” na zakładce “Inne” dodano możliwość określenia domyślnego miejsca zakupu ze słownika. Takie miejsce zakupu zostanie przepisane na obieg DMS podczas dodawania.


W przypadku gdy, nie określono domyślnego miejsca zakupu a w systemie występuje tylko jedno miejsce zakupu oraz jest ono wymagane na obiegu DMS to podczas wystawiania dokumentu system podpowie to miejsce.

 

 

  • “DMS – Dokumenty OCR” dodano kolumnę “Jest obieg DMS” oznaczającą czy pod dany plik OCR został już wystawiony obieg DMS.
    W przypadku, gdy dany dokument OCR zostanie wprowadzony do obiegu DMS w kolumnie pojawi się wartość TAK.

 

  • Rozszerzono zakres kolumn dostępnych do wyboru w widoku okna dokumentów : „DMS – Obieg” oraz „DMS – Akceptacja obiegu”.
    Od teraz katalog zawiera również gałąź „Kontrahent z dokumentu”, która umożliwia prezentację danych z dokumentu FK /HM wystawionego na podstawie obiektu DMS. Nowe kolumny dostępne są zarówno w obiegu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

 

Dotychczasowe kolumny dotyczące Kontrahenta zdefiniowanego w obiegu DMS pozostały bez zmian.
Wprowadzone zmiany usprawniają prezentację danych w przypadku, gdy dokument wystawiony na podstawie DMS posiada dane kontrahenta inne niż dane zdefiniowane w obiegu DMS.