Moduł DMS

  • Na dokumencie HM w menu “Opcje – Dokument – DMS” dodano opcję “Historia przekazań”. Opcja jest dostępna tylko dla dokumentów powiązanych z obiegiem DMS.

 

  • Opcja dostępna jest również na głównym oknie w szczegółach na zakładce “Powiązania CRM i DMS”.

 

  • Rozszerzono opcję „Wystaw dokument FK na podstawie (Ctrl+K)” dostępną w oknie DMS – Akceptacja obiegu. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku gdy do obiegu DMS załączona zostanie dokumentacja, to podczas wystawiania dokumentu FK
    jest dostępna od razu na oknie edycyjnym dokumentu FK. Wcześniej dokumentacja była linkowana dopiero po wystawieniu dokumentu FK i widoczna przy ponownym podglądzie/edycji.

 

  • Słownik systemowy „Grupy operatorów” został udostępniony z poziomu DMS – Słowniki systemowe, również w przypadku, gdy firma nie posiada licencji na moduł CRM.