DMS

  • DMS – Słowniki – Słowniki dla obiegu – Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych. Rozbudowano możliwości akceptacji obiektów systemowych poprzez dodanie obsługi procesowania dokumentów HM „Kontrakty z odbiorcami”.
    Od teraz system umożliwia wskazanie ścieżki warunkowej oraz ścieżki akceptacji dla dokumentów KTO.

 

  • Rozbudowano opcje dokumentów HM wystawionych na podstawie obiektów DMS. Od teraz na dokumencie sprzedaży/zakupu dostępnym w module Handlowo-Magazynowym możliwy jest podgląd powiązanego z nim obiektu DMS. Funkcjonalność dostępna jest w menu „Opcje – Dokument – DMS – Pokaż obieg DMS”