DMS

  • Na etapie akceptacji dodano opcję „Po akceptacji etapu linkuj dokumentację do obiektu systemowego” dzięki temu uzyskano możliwość łączenia dokumentu z modułu DMS z obiektem/dokumentem w module Handlowo-Magazynowym (np.: fakturą, zamówieniem do dostawców) po akceptacji wyznaczonego etapu.