DMS

 • Dla dokumentów zewnętrznych (dokumentacji):
  • Na oknie edycyjnym dodano zakładkę „Poprzednie wersje”

 

 • Na zakładce „Dokument” dodano sekcje „Wersja” informującą o numerze aktualnej wersji

 

 • Na F5 istnieje możliwość dodania nowej wersji („Nowa wersja”) oraz umożliwiono podmianę istniejącego pliku przycisk „Z pliku”

 

 • Dla dokumentów zewnętrznych (dokumentacji) umożliwiono dodawanie plików z repozytorium istniejących plików (bazy dodatkowych dokumentów). Mechanizm ten jest jednoznaczny z linkowaniem tego samego pliku w wielu dokumentacjach (różnych miejscach w systemie) i wyeliminuje to konieczność dodawania wielokrotnie tego samego pliku do bazy dodatkowych dokumentów. Na oknie edycyjnym dokumentacji (przy F3) dodano dodatkowy przycisk „Z repozytorium” w sekcji „Wczytaj”.

 

 • Możliwość zdefiniowania na etapie wymaganej ilość akceptacji do przekazania dokumentu na kolejny etap. Np. (z grupy 4 operatorów wymagana jest akceptacja przez 2 operatorów)

 

 • „Słowniki – Słowniki do obiegu – Ścieżki akceptacji” dla etapu akceptacji umożliwiono grupowe dodawanie operatorów. Dla opcji „Lista operatorów” można grupowo wybrać ze słownika operatorów zaznaczając klawiszem „Insert”.

 

 • „Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych – Dodaj(F3)/Popraw(F5)” dodano nowy rodzaj ścieżki obiegu dokumentów „Ścieżka tworzona przy akceptacji (Ad-hoc)”. Oznacz to, że w momencie akceptacji obiegu dokumentu można określić kolejny etap akceptacji (do kogo ma zostać przekazany dokument), lub zakończyć jego obieg.

 

 • „Słowniki – Słowniki dla dokumentacji – Domyślne programy do dokumentacji” umożliwiono określenie domyślnych programów (w zależności od typu pliku) do pokazywania (F2) dokumentacji. Opcja ta dostępna jest dla użytkowników z grupy administratorów.

 

 • Funkcjonalność obiegu obiektów systemowych rozszerzono o obsługę kartotek, kontrahentów i technologii

 

 • „Słowniki – Słowniki dla obiegu – Rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych” dodano pole LP. Pole to wpływa na kolejność rodzajów dokumentu w liście wyboru podczas dodawania dokumentu do obiegu „DMS – Obieg”

 

 • „Słowniki – Słowniki dla obiegu – Ścieżki akceptacji” na oknie edycyjnym etapu akceptacji na zakładce „3 Obieg wewnętrzny” dodano parametr „Po akceptacji etapu akceptuj obiekt systemowy”, który umożliwia określenie czy obiekt ma zostać zaakceptowany i na którym etapie. Do tej pory domyślnie obiekt był akceptowany wraz z zaakceptowaniem ostatniego etapu w ścieżce.

 

 

 • Widok drzewa kategorii DMS dotyczącą obiegu dokumentów podzielono na rodzaje obiegu dokumentów.”DMS – Repozytorium dokumentacji” dokumentację w kategorii DMS dotyczącą obiegu dokumentów podzielono w widoku drzewa na rodzaje obiegu dokumentów.

 

 • „DMS – Repozytorium dokumentacji” dodano możliwość wyboru dodatkowych kolumn w menu podręcznym „Kolumny dodatkowe”. Możliwy wybór kolumny „Rodzaj dokumentacji” oraz kolumn cech dokumentacji.