DMS

  • Dodano funkcjonalność akceptacji obiektów systemowych poprzez ścieżki akceptacji. Słowniki->słowniki dla obiegu dokumentów->zestawy ścieżek warunkowych. Można wybrać z czterech rodzajów obiektów systemowych, które mogą zostać zaakceptowane przez ścieżkę akceptacji tj.: dokumenty HM, cenniki w przygotowaniu, dokumenty KBI oraz zlecenia produkcyjne.

 

Następnie dla każdego obiektu systemowego można określić zestawy ścieżek warunkowych oraz warunki jakie muszą zostać spełnione, aby obiekt został przekazany do akceptacji przez wybraną ścieżkę akceptacji.

 

Następnie w słowniki->słowniki dla obiegu dokumentów->konfiguracja ścieżek obiektów systemowych do wybranego obiektu systemowego należy dodać zestaw ścieżek warunkowych.

 

Podczas dodawania obiektów systemowych, jeżeli spełnione zostaną wybrane kryteria, taki obiekt będzie dostępny do akceptacji w oknie DMS – Akceptacja obiegu dokumentów.

  • Możliwość wystawienia dokumentu FK w module DMS. Słowniki->słowniki dla obiegu dokumentów->rodzaje obiegu dokumentów zewnętrznych->podczas dodawania jest możliwość zaznaczenia przełącznika „Wystaw dokument FK”

 

Aby dokument został wystawiony w module FK należy dla wybranego dokumentu określić ścieżkę akceptacji.

Podczas obiegu dokumentów będziemy mogli wystawić dokument FK za pomocą ikony (lub klikając prawy przycisk myszy) „wystaw dokument FK na podstawie”.