DMS

  • DMS – Obieg dokumentów” – Funkcjonalność obiegu dokumentów przyjętych z zewnątrz. Obieg takiego dokumentu polega na przejściu przez ścieżkę akceptacji gdzie na poszczególnych etapach jest akceptowany przez użytkownika lub grupę użytkowników.

 

Na oknie „DMS – Akceptacja obiegu dokumentów” w domyślnym widoku „Nie zaakceptowane” prezentowane są aktualne dokumenty wymagające akceptacji operatora oraz drugi widok „Zaakceptowane” prezentujący dokumenty które zostały już zaakceptowane przez operatora.

 

Z tego miejsca korzystając z opcji „Akceptacja (Ctrl+A)” można przekazać dokument do kolejnego lub poprzedniego etapu w ścieżce akceptacji opcjonalnie dodając uwagi, które będą prezentowane w powiadomieniach (funkcjonalność alertów). W zależności od rodzaju dokumentu obiegu oraz aktualnego etapu akceptacji możliwe jest wykonanie akcji wystawienia dokumentu / przelewu.