CRM

  • CRM – Drzewo zdarzeń. Na oknie edycji zdarzenia, zakładka “8 Powiązania, dokumentacja” udostępniono możliwość rejestrowania powiązania z dokumentem dyspozycji magazynowej.

Wskazanie dyspozycji magazynowej możliwe jest poprzez okno wyszukiwania dokumentów: