Moduł CRM

 • Dostępna do tej pory funkcjonalność “Graficzna prezentacja projektu” została rozbudowana w grupę opcji dostępną w menu “CRM – Zarządzanie projektem”.

 

 • Funkcjonalność została rozszerzona o możliwość budowania projektu z poziomu wykresu:
  • dodawanie nowych etapów poprzez dwuklik
  • dodawanie powiązań między etapami poprzez łączenie specjalnych znaczników widocznych po “najechaniu” kursorem myszy na eta

 

 • Dodawane w ten sposób etapy przyjmują wstępnie pewne domyślne, wymagane wartości takie jak nazwa, typ zdarzenia CRM oraz domyślny czas trwania etapu. Domyślne wartości zdefiniowane są w konfiguracji systemu w parametrach:
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślna nazwa dla nowego etapu”
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślny typ zdarzenia dla nowego etapu”
  • “Ustawienia – CRM – Graficzna prezentacja projektów – Domyślny czas trwania dla nowego etapu (ilość dni)”