Moduł CRM

 • CRM – Drzewo zdarzeń / Organizacja pracy operatora. Filtr „Zakres dat” dostępny na pasku ikon oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy (Data – Zakres dat) został rozszerzony o nowe predefiniowane wartości:
  • Poprzedni miesiąc
  • Aktualny rok

 

 • Wprowadzono dwu-etapową metodę uwierzytelniania konta pocztowego dla wysyłki e-maili bezpośrednio z programu (parametr “Ustawienia – CRM – E-Mail – Sposób wysyłania e-maili” ustawiony na wartość „Bezpośrednio z programu”). W tym celu w konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – CRM – E-Mail – Szyfrowanie”, który może przyjąć jedną z wartości:
  • SSL
  • TLS Implicit
  • TLS Require

  Modyfikacje spowodowane są zmianą sposobu autoryzacji dla kont Google.