CRM

  • Dostosowano działanie wbudowanego klienta poczty do zmian wprowadzonych w konfiguracji serwerów poczty w systemach operacyjnych Microsoft. Od teraz wbudowany klient poczty będzie obsługiwał protokół TLS 1.2.